Právne preklady

  • preklady zmlúv a dohôd
  • zákony a novely, smernice, vyhlášky
  • žaloby a rozsudky
  • úradné dokumenty
  • obchodné / pracovné právo
  • obchodné zmluvy