Technické preklady

  • návody na použitie
  • príručky na obsluhu
  • výkresy
  • manuály
  • predpisy
  • preklady softvéru
  • normy ISO
  • projektová dokumentácia
  • katalóg produktov
  • patenty