Finančné a ekonomické preklady

Finančné a ekonomické preklady

Preložený text budete mať identický so zdrojovým dokumentom, nakoľko je prepis tabuliek u nás samozrejmosťou.

  • účtovné závierky
  • daňové priznania, DPH, daň z príjmov
  • finančné výkazy / obchodné plány
  • obchodné plány
  • audit účtovnej závierky
  • audítorské a výročné správy
  • súvahy, výkazy ziskov a strát
  • podklady k tendrom