Úradné preklady

Úradné preklady

nazývané aj: súdne overené preklady, súdne preklady, preklady s „okrúhlou pečiatkou“

Úradné preklady sú potrebné na oficiálne účely, ale môžu ich vyžadovať aj niektorí zahraniční zamestnávatelia, pri prihlasovaní sa na zahraničné školy, ale sú potrebné aj pri dovezení auta, pri zmene trvalého pobytu atď.
Na vyhotovenie takýchto prekladov majú oprávnenie iba prekladatelia s ''okrúhlou pečiatkou''.

NEZABUDNITE na notársky overenú kópiu originálu, alebo na samotný originálny dokument ktorý sa spolu s prekladom predierkuje a zviaže trikolórou. To, či budete potrebovať dať zviazať samotný originál, alebo len overenú kópiu zistíte na inštitúcii kde preklad potrebujete odovzdať. V takom prípade, keď vám postačí zviazať s obyčajnou kópiou, stačí, ak nám dokument prepošlete naskenovaný.

V rámci Slovenska

 • rodný list
 • sobášny list
 • úmrtný list
 • vodičský preukaz
 • osvedčenie pravosti podpisu
 • výpis z registra trestov
 • výpis z obchodného registra
 • certifikát
 • zmluvy
 • vysvedčenie
 • diplom
 • súdne rozhodnutie
 • splnomocnenie a plnomocenstvo
 • vyhlásenie o zhode

Do zahraničia

aj s Apostilou