Hiteles fordítások

Hiteles fordítások

nevezhetjük még: bíróságilag hitelesített fordítások, bírósági fordítások, „körbélyegzős“ fordítások

A hiteles fordítások hivatali, hatósági célokat szolgálnak, de kérheti azt néhány külföldi munkáltató is, külföldi iskolába való beíratáskor, szükséges autók külföldről történő behozatalához is, vagy állandó lakhely módosításához, stb.

Szlovákián belül

 • születési anyakönyvi kivonat
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • járművezetői engedély
 • aláírás-hitelesítési tanúsítvány
 • erkölcsi bizonyítvány
 • cégkivonat
 • tanúsítvány
 • szerződések
 • bizonyítvány
 • diploma
 • bírósági határozat
 • meghatalmazás és teljeskörű meghatalmazás
 • termék-megfelelőségi nyilatkozat

Külföldre apostille-jal

Közokiraton lévő aláírás és bélyegzőlenyomat hitelesítése, hogy az felhasználhatóvá váljon azokban az országokban, melyek az 1961. október 5-én kelt, a külföldi közokiratok felülhitelesítésének mellőzéséről szóló ún. Hágai Egyezmény szerződő felei. Az apostille helyettesíti a felülhitelesítést.
Ez azt jelenti, hogy az apostille-jal ellátott külföldi közokirat így további hitelesítés nélkül felhasználható a szerződő felek bármelyikének területén, ill. azok hatóságai előtt. A közokiratokhoz csatolják. Az apostille mindig az ország hivatalos nyelvén kerül kiállításra, de ehhez szükséges, hogy a dokumentumot a másik nyelvre is lefordítsák. A rendeltetési hely szerinti országban ezért hitelesített fordításra van szükség.

Mikor van szükség apostille-re?
– ha közokiratot szeretne külföldön felhasználni. Abban az esetben, ha olyan országban tartózkodik, mely a Hágai Egyezmény tagja, a közokirat valódiságának igazolásához azt apostille-jal kell ellátni.
Az Egyezmény alapján közokiratnak minősül minden olyan irat, melyet igazságügyi hatóság vagy igazságügyi alkalmazott adott ki, ide tartoznak a közjegyzői okiratok, közigazgatási okiratok és hatósági tanúsítványok is.
Magánokiratokat nem hitelesítenek, de elláthatók apostille-jal a magánjellegű közokiratok, mint például születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, vagy üzleti jellegű okiratok is, mint pl. cégkivonatok vagy védjegybejegyzések.

Az apostille-t a közokiraton vagy a záradékon (ún. allonge), helyezik el, mely a hitelesített közokirat részét képezi. A hitelesítésnek tartalmaznia kell a szükséges adatokat, melyek az alábbiak:
• a származási ország adatait,
• a közokiratot kiállító személy azonosítását,
• a hitelesítés helyét és dátumát,
• az apostille-t kiállító hatóságról szóló információkat,
• a tanúsítvány azonosítószámát,
• az apostille-t kiállító személy bélyegzőjét és aláírását.

A leggyakoribb helyzetek, ahol a közokiratokhoz apostille szükséges:
• Külföldön szeretne házasságot kötni, és ehhez be kell nyújtania a születési anyakönyvi kivonatát vagy a személyazonossági igazolványát
• Szeretné külföldön iskolába íratni gyermekét, és be kell nyújtania a gyermekek születési anyakönyvi kivonatait
• Külföldi tanulmányok után hazatér a kiindulási országba, és ott szeretné használni diplomáját vagy a képzettségét igazoló tanúsítványait
• Külföldön szeretne munkát vállalni, és ott be kell nyújtani a képzettségét igazoló dokumentumokat
• Szeretne képviselőt meghatalmazni, hogy az Ön nevében külföldön eljárjon, és a képviselő köteles bemutatni a meghatalmazását
• Külföldön szeretne ingatlan vásárolni vagy bírósági eljárás résztvevője lesz, és ehhez igazolni kell személyazonosságát
• Külföldön hal meg valakije, és be kell mutatnia a halotti anyakönyvi kivonatát, például a biztosítási összeg kifizetéséhez
• Szeretne leányvállalatot vagy számlát nyitni külföldön a cége számára

Abban az esetben, ha olyan országokról van szó, melyek nem csatlakoztak a Hágai Egyezményhez, az okiratok felülhitelesítése az adott ország nagykövetségén vagy konzulátusán történik.