CAT

CAT je skratka pre počítačom podporovaný preklad (Computer Aided Translation, Computer Assisted Translation). CAT aplikácie využívajú technológiu prekladateľskej pamäte, a tým iba pomáhajú (nezastupujú) urýchliť a zjednodušiť prácu prekladateľa, ako aj revíziu a kontrolu kvality. 

Výhody používania CAT nástrojov

  • zaistenie jednotnosti terminológie a zvýšenie jazykovej súdržnosti podporovanej pamäťou softvéru . Terminológia bude jednotná pri preklade dokumentov rovnakého typu aj v prípade, že preklad vyhotovuje iný prekladateľ.
  • redukcia času a zvýšenie flexibility v prípade prekladov nasledujúceho dokumentu rovnakého typu,
  • redukcia finančných nákladov v prípade prekladov nasledujúceho dokumentu rovnakého typu,
  • dodržanie grafickej úpravy dokumentu (štýl písma, farby, tabuľky, atď.).

Najrozšírenejším CAT programom je v súčasnosti TRADOS.