Normostrana

Vypočítanie normostrán

  • V otvorenom Word dokumente v záložke „Revízia“ kliknite na „Počet slov“ – zobrazí sa vám okno so štatistikou.

    alebo

    V otvorenom Word dokumente kliknite v ľavom dolnom rohu na „Počet slov“ – zobrazí sa vám okno so štatistikou.

  • Počet „znakov (vrátane medzier)“ vydeľte hodnotou 1 800 a dostanete počet normostrán textu.

  • Napríklad pri hodnote 3600 „znakov (vrátane medzier)“  sú to 2 normostrany:  3600/1800 = 2

Normostrana a preklady

Pri počítaní rozsahu textu prekladov na Slovensku a v Českej republike sa najčastejšie používa normostrana, ale čoraz častejšie sa stretávame s tým, že sa počítajú aj podľa počtu slov v zdrojovom jazyku.

Rozsah prekladov sa zväčša počíta podľa rozsahu preloženého textu, pričom rozsah pôvodného textu a prekladu nemusí byť rovnaký. V závislosti od toho, do akého jazyka sa text prekladá, sa rozsah preloženého textu môže zväčšiť aj o 15 – 20 %.

Pri osobnej konzultácií ohľadom výpočtu Vám radi všetko podrobne vysvetlíme.

Pri zaslaní Vášho textu Vám vieme presne vypočítať rozsah textov špecializovaným prekladateľským programom CAT.