Užitočné Informácie

Užitočné Informácie

Prečo potrebujeme vidieť text (dokument) pred spracovaním cenovej ponuky

  • skontrolujeme a stanovíme presný rozsah textu, aj pri needitovaných formátoch
  • skontrolujeme, či sa do počtu započítali všetky texty – stáva sa, že pri needitovateľných formátoch sa nezapočítajú texty v blokoch, text v needitovateľných obrázkoch
  • skontrolujeme, či sa náhodou nezarátali znaky navyše – tabulátory, čísla, dvojité medzery
  • posúdime zložitosť textu z terminologického hľadiska
  • na základe rozsahu, náročnosti textu a jazykovej varianty navrhneme možný termín prekladu
  • s pomocou CAT programu zistíme opakovanie sa v texte, tým pádom konečná suma je nižšia
 • Takto skontrolovaný text vám vieme presne naceniť.

Zachovanie pôvodného formátu dokumentov pri needitovateľných formátoch

 • Ako na to?

  • pri každom preklade sa držíme pôvodného formátu
  • preložíme všetky typy dokumentov zaslané aj v inom formáte (PDF, JPG, atď.) než čo podporuje balík MS Office (Word, Excel, PowerPoint), tie je ale potrebné prekonvertovať
 • Stylistická úprava textu

  •  pri konvertovaní ponechávame pôvodný formát
 • Výber vhodného formatu

  • ak máte väčšie množstvo textu čo potrebujete dať preložiť, uistite sa, či ich nemáte niekde uložené vo formáte Word, Excel, PowerPoint
 • Stanovenie si priorít

  • doručenie dokumentov v editovateľnom formáte vám urýchli dodací čas vašich prekladov

Pred objednávaním prekladu

 • Štylistická úprava textu

 • Zjednoťte východiskové texty

 • Stanovenie si priorít